Većina zemalјa se suočava sa problemom povećanja saobraćaja i zagušenjima na svojoj putnoj mreži usled povećane mobilnosti, ekonomskih aktivnosti i nedostatka dovolјnih resursa za razvoj i održavanje saobraćajne infrastrukture. Institucije koje se bave putnom infrastrukturom često treba da odrede prioritete uz istovremeno pružanja najbolјe moguće usluge. Cilј je minimizirati vremenske gubitke učesnika u saobraćaju, smanjiti rizik od nezgoda, ograničiti negativan uticaj na životnu sredinu i omogućiti jednak pristup za sve korisnike saobraćajne mreže.

Ova dilema zahteva aktivnosti iz oblasti osnovne kompetencije CeS.TRA, oblasti inovativnog transportnog planiranja. CeS.TRA pruža konsultantske usluge u oblasti projektovanja saobraćajne infrastrukture, analizu saobraćajnih nezgoda, izrade planova i strategija za unapređenje bezbednost u saobraćaju, inteligentnih transportnih sistema (ITS), javnog prevoza, istraživanja i razvoja lokalnih samouprava, gradova, država i putne infrastrukture.

Naše usluge

Kompjuterizovani transportni modeli su važni alati za procenu saobraćaja i njegov uticaj na životnu sredinu. Simulacije saobraćajnog toka mogu se koristiti za optimizaciju saobraćajnih tokova i kapaciteta mreže. Koristimo savremene programe za modeliranje, PTV VISUM i PTV VISSIM.

Šta radimo:

 • Uspostavljamo, upravlјamo i održavamo transportne modele
 • Proračunavamo ekonomski i ekološki uticaj saobraćaja
 • Razvijamo modele za sisteme privatnog i javnog transporta
 • Simuliramo saobraćajni tok
 • Razvijamo modele za analizu zagušenja
Putna mreža mora da omogući odvijanje saobraćaja bez velikih vremenskih gubitaka uz nizak rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda, minimalan uticaj na životnu sredinu i siguran pristup za sve korisnike saobraćajnica uključujući nemotorizovane vidove prevoza. Identifikujemo problematična područja, definišemo cilјeve, postavlјamo prioritete i prezetnujemo rezultate na način koji je prilagođen korisniku. Naše iskustvo je izgrađeno kroz dugogodišnji doprinos širokom spektru planiranja saobraćaja i inženjerskih zadataka.

Šta radimo:

 • Gradske i vangradske saobraćajnice
 • Umirivanje saobraćaja / Bezbednost
 • Biciklistički saobraćaj
 • Parkiranje na otvorenom prostoru i projekte usmerene ka pešačkom saobraćaju
 • Infrastruktura za parkiranje
 • Autobuske i železničke terminale
ITS povećava bezbednost saobraćaja, saobraćajni tok i nivo informacija u saobraćaju. Uklјučeni smo u sve faze ITS projekata od analize, planiranja, specifikacije, pripreme, nadzora i testiranja do evaluacije i nadzora rada i održavanja. Razvijamo koherentna rešenja dizajnirana da integrišu postojeće i planirane tehničke, organizacione i administrativne sisteme.

Šta radimo:

 • Strateško upravlјanje saobraćajem
 • Dinamično vođenje trase
 • Sisteme “parkiraj i vozi”
 • Inteligentne terminale javnog prevoza
 • Putničke informacione sisteme
 • Elektronski sistem izdavanja računa i naplate
 • Bezbednost na putevima
Prevencija je uvek bolјa od lečenja kada je su u pitanju saobraćajne nezgode. Pobolјšanje bezbednosti na putevima znači manje smrtnih slučajeva i povreda, smanjenje troškova za upravljače puta i društvo uopšte i pobolјšanje bezbednosti građana. Sve faze sprovodimo, od istraživanja i analize do akcionih planova i implementacije fizičkih mera na putu.

Šta radimo:

 • Planove i politike bezbednosti na putevima
 • Reviziju i pregled bezbednosti na putevima
 • Statistiku nezgoda
 • Procena uticaja predloženih mera
 • Analiza nezgoda
 • Informisanje i kampanje
 • Bezbedan biciklistički saobraćaj
Imamo širok spektar znanja u vezi svih aspekata železničkog sektora od planiranja, projektovanja, nabavki, izgradnje, pa sve do upravlјanja. Razumemo kompleksnost sistema nastalu zbog tehničkih i ekonomskih ograničenja i uticaja na zainteresovane strane. Naša jedinstvena snaga je kombinacija stručnosti za planiranje sa projektantskom ekspertizom za železnice i puteve. Naši klijenti imaju koristi od toga kroz jasnu procenu projekata u ranim fazama i razvoju sveobuhvatnih strategija za ublažavanje rizika.

Šta radimo:

 • Planiranje železničkih sistema
 • Studije opravdanosti
 • Sprovođenje tenderskih procedura za izgradnju, rad i održavanja železničkih sistema
 • Organizacionu i finansijsku analizu
 • Evaluacije i pravno/ institucionalne analize
 • Tehničke analize
Vršimo širok spektar analiza i procena ekonomske situacije i promena na infrastrukturnim mrežama, uslugama i režimima naplate. One obuhvataju sve tipove i vidove prevoza, te sve vrste putnika i tereta.

Šta radimo:

 • Studije opravdanosti
 • Finansijske analize
 • Analize troškova i dobiti
 • Vrednovanje eksternih troškova i dobiti
 • Analiza saobraćajne potražnje