Putevi i železnice, kao osnova saobraćajne infrastrukture u regionu, imaju direktan uticaj na ekonomski rast i društveno povezivanje. Region ne može biti konkurentan bez efikasne saobraćajne povezanosti imajući u vidu da razvoj mreže puteva i železnice stvara nedostajuće veze za kretanje ljudi, robe i usluga. Kako se povećava potražnja za putnom i železničkom infrastrukturom, CeS.TRA je spremna da svojim klijentima ponudi sveobuhvatne konsultantske usluge iz oblasti inženjeringa u niskogradnji. CeS.TRA stručnjaci imaju dugogodišnje iskustvo rada na različitim projektima putne infrastrukture različitog ranga, uklјučujući autoputeve i ostale državne puteve, gradske saobraćajnice višeg i nižeg ranga, biciklističke staze i pešačke komunikacije. Naše iskustvo obuhvata sve faze projektovanja saobraćajnica državne i gradske putne mreže, od faze generalnog projekta i idejnog rešenja do projekta za izvođenje. Naši projektanti imaju iskustvo u saradnji i pružanju projektantskih usluga državnim i lokalnim institucijama podjednako kao i privatnim investitorima. Pored toga, CeS.TRA ima značajno iskustvo iz oblasti železnice i u mogućnosti je da pruži konsultantske usluge, kako u putničkom, tako i u teretnom železničkom saobraćaju. CeS.TRA je pouzdan partner najvišim državnim organima u pružanju tehničke podrške za pripremu tenderske dokumentacije i sprovođenje pregovaračkog postupka za projekte koji se finansiraju kroz javno-privatno partnerstvo i koncesije.

U procesu projektovanja puteva, železnice i aerodroma CeS.TRA koristi različite softverske alate, kao što su:

 • AutoCAD, komercijalni računarski podržani softver za projektovanje
 • AutoCAD Civil 3D, Autodesk softver za projektovanje infrastrukture koji podržava BIM (Building Information Modeling)
 • InfraWorks, Autodesk softver za planiranje i projektovanje infrastrukture u realnom okruženju (3D okruženje)
 • GCM Civil Modeller, vertikalna nadogradnja AutoCAD-a, namenjen 3D modelovanju linijskih (putevi, pruge) i površinskih objekata niskogradnje (parking površine, aerodromi, ukrštaji, itd.)
 • CECS, softver koji radi pod AutoCAD-om, namenjen svim projektima niskogradnje kao što su npr. putevi/autoputevi/pruge.

Naše usluge

Svoje značajno iskustvo u projektovanju puteva CeS.TRA tim koristi u upravljanju specifičnim detalјima: ispunjenje zahteva kvaliteta i koordinacije, primena procedura i standard klijenata, poštovanje ekoloških i društveno-ekonomskih pravila. Naši zaposleni pokrivaju različite discipline i funkcionišu zajedno kao tim u identifikaciji ključnih datuma projekta u cilju definisanja prioriteta i ispostavljanja projekta u ugovorenom roku, u okviru ugovorenog budžeta i na nivou zahtevanog kvaliteta, što predstavlja krajnji cilj naše misije. Nadzor tokom izgradnje je još jedna oblasti u kojoj je CeS.TRA prepoznata kod gradskih vlasti.

Šta radimo:

 • Planiranje i izradu projektne dokumentacije
 • Studije opravdanosti
 • Procene uticaja na životnu sredinu i društvene aspekte
 • Izradu koncepta i generalnih projekata
 • Idejne projekte, projekte za građevinsku dozvolu, projekte za izvođenje i procenu investicione vrednosti
 • Izradu tenderske dokumentacije i ocenu ponuda
 • Projektovanje i tehničku kontrolu projekata
 • Implementaciju projekta, uklјučujući nadzor nad izvođenjem radova i upravlјanje
 • Upravljanje projektima
 • Projekte kolovoznih konstrukcija i rehabilitacije
 • Blisko sarađujemo sa nadležnim institucijama.
Naši projekti u potpunosti uzimaju u obzir bezbednost, održivost, izvodljivost, funkcionalnost i održavanje. Projektantske usluge koje CeS.TRApruža iz ove oblasti uključuju građevinske projekte, kao i sve prateće železničke sisteme (signalno-sigurnosne sisteme, stalna postrojenja elektrovuče, elektrifikaciju, telekomunikacije, usluge putnika, intermodalnu povezanost, operativne sisteme i stanice).

Šta radimo:

 • Gornji i donji stroj
 • Signalno-sigurnosne sisteme uključujući ERTMS
 • Tehnologiju saobraćaja
 • Stabilna postrojenja elektro-vuče
 • Kontaktnu mrežu
 • Telekomunikacione instalacije
 • Prateću infrastrukturu
Projektovanje aerodroma je stručna oblast u razvoju koju CeS.TRA može ponuditi svojim klijentima. Udruživanjem značajnog iskustva starijih inženjera iz ove oblasti sa mladim inženjerima, koji su željni znanja i dokazivanja, stvaramo snažan pokretački tim koji će omogućiti da CeS.TRA svojim klijentima ponudi sveobuhvatno rešenje za planiranje i projektovanje aerodroma.