Sa značajnim i bogatim iskustvom, CeS.TRA pruža usluge projektovanja konstrukcije za infrastrukturne, javne, komercijalne, stambene i industrijske objekte svih tipova i veličina. Vršimo usluge projektovanja, planiranja i tehničke podrške pri izradi i sprovodjenju tendera, tehničke kontrole, nadzora i konsaltinga tokom svih faza u sprovodjenju projekta. Napredni i pouzdani programski paketi koje koristimo su preduslov za sprovodjenje optimizovanog projektovanja. CeS.TRA pri projektovanju konstrukcija koristi veliki broj specijalizovanih računarskih programa uključujući sledeće:

 • PHASE - program baziran na metodi konačnih elemenata, razvijen za numeričke analize pri projektovanju tunela i drugih geotehničkih objekata;
 • SLIDE - program u širokoj upotrebi u oblasti modeliranja i analize stabilnosti kosina;
 • GEO5 - programski paket koji omogućava analizu velikog broja geotehničkih problema, kao što su stabilnost potpornih zidova, stenskih masa i kapacitet nosivosti tla;
 • TOWER 7 - program baziran na metodi konačnih elemenata za sveobuhvatnu analizu uticaja u ravanskim i prostornim konstrukcijama;
 • ARMCAD - program, integrisan u AutoCAD ili BricsCAD koji značajno doprinosi u pravljenju visokokvalitetnih profesionalnih crteža detalja armiranja.

Naše usluge

Infrastrukturni objekti podrazumevaju postojanje gradjevinskih konstrukcija na mestima gde je neophodno savladati prepreke na/u terenu i time omogućiti završetak projekta. Sve zahtevnija infrastruktura, raznolikost tla i terena, kao i dinamičan razvoj, uslovljavaju i konstrukcije različitih tipova i namena.

Konstrukcija za infrastrukturu u okviru naše delatnosti :

 • Mostovi (saobraćajni mostovi, železnički mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, prelazi za divlje životinje, i dr.)
 • Geotehničke konstrukcije (potporni zidovi, stabilnost kosina, stabilnost stenskih useka, poboljšanje tla, analiza i stabilizacija klizišta)
 • Tuneli (tuneli u otvorenom, duboko položeni tuneli, šahtovi)
 • Hidrotehničke konstrukcije (brane, minihidroelektrane, rezervoari i dr.)
 • Konstrukcije za energetiku i telekomunikacije (telekomunikacioni stubovi, telekomunikacioni jarboli, konstrukcije za javno osvetljenje, dalekovodi, vetroparkovi, i dr.)
 • Vetroparkovi na kopnu
Osim konstrukcije infrastrukturnih objekata u okviru naše delatnosti su i ostali tipovi objekata.

Čime se bavimo:

 • Komercijalni objekti (tržni centri, banke, hoteli, sportski centri, poslovni objekti, i dr.),
 • Javni objekti (sudovi, bolnice, zdravstveni i banjiski centri, škole, vrtići, i dr.),
 • Stambeni objekti (stambene zgrade i vile),
 • Industrijski objekti svih namena i veličuna (benzinske stanice, industrijske hale raznih namena, skladišta, i dr.)