Kompanija
CeS.TRA d.o.o. trenutno ima preko 80 stalno zaposlenih stručnjaka u Srbiji koji formiraju multidisciplinarni profesionalni tim koji pruža širok spektar konsultantskih usluga u okviru: puteva, železnica, aerodroma, komunalnih instalacija, upravlјanja otpadom, telekomunikacija, klizišta, tunela, mostova, planiranja saobraćaja i zaštite životne sredine. CESTRA d.o.o. zapošlјava veliki broj stručnjaka sa privremenim angažovanjem na više od 50 tekućih projekata u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Makedoniji i Srbiji. Kompanija ima zaključene ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa mnogim stručnjacima sa ekspertizom u različitim oblastima.


CeS.TRA u brojkama

Više od 7 miliona eura prihoda
Više od jedne decenije rada u Srbiji
Radno iskustvo u 18 zemalja
Preko 80 stalno zaposlenih
I više od 50 projekata u toku

Podaci

Naziv:CESTRA d.o.o. Beograd
Datum osnivanja: septembar 2005. godine
Direktori: Dragan Milić
Jasna Stojiljković-Milić
Adresa sedišta: Makenzijeva 57/VI sprat, 11000 Beograd
Telefon: +381-(0)11-38-35-040
Faks: +381-(0)11-38-35-037
E-mail: office@cestra.rs
Web stranica: www.cestra.rs
Matični broj:    20081678
PIB: 104051853