PODRŠKA INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA (IPF8)

ZAPADNI BALKANOvaj ugovor je deo Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), koji pokriva sledeće ključne oblasti: Energetiku, Zaštitu životne sredine, Društvo, Transport i Digitalnu ekonomiju.


Opis projekta

WBIF je osnovan 2009. godine od strane EU, EIB-a, EBRD-a, CEB-a i KfW-a. Svrha WBIF-a je da doprinese stabilnosti, reformi i pristupnim procesima zemalja Zapadnog Balkana na putu ka EU, kao i da se poboljša harmonizacija i saradnja u oblasti investiranja kako bi se promovisao socio-ekonomski razvoj Zapadnog Balkana.
Odabrani investicioni projekti su podržani kroz ugovore Podrška infrastrukturnim projektima (IPF) – Tehnički okvir.
Krajnji cilj IPF7 projekta je da doprinese poboljšanju infrastrukture na Zapadnom Balkanu.
Izlazni rezultati koje IPF7 generiše se ogledaju u izradi studija, finansijskih analiza, tehničke dokumentacije, ali takođe i usluga u oblasti nabavki i nadzora.
Indirektni rezultati projekta će se odnositi na unapređenu saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama kroz upotrebu odgovarajućih međunarodnih praksi tokom pripreme projekata u mešovitim timovima međunarodnih i lokalnih eksperata, ali takođe i poboljšanim sposobnostima menadžmenta krajnjih korisnika pripremajući ih za upotrebu EU strukturnih i investicionih fondova.
Projekat implementira Konzorcijum IPF8 u kom je CESTRA partner.


 Podrška EU za razvoj Zapadnog Balkana

WBIF je do oktobra 2018. godine usmerio ka Zapadnom Balkanu 842 miliona EUR podržavajući 162 projekta, sa procenjenim ulaganjem od 16.6 milijardi EUR, od kojih je 5.4 milijardi EUR kredita potpisano od strane partnerskih institucija.AŽURIRANO: 14.09.2020.


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Podrška u pripremi i implementaciji investicionih projekata koji se finansiraju kao kombinacija bespovratnih sredstava i zajma u oblastima zaštite životne sredine, energetike, društva, transporta i digitalne ekonomije na Zapadnom Balkanu

Korisnik
Države Zapadnog Balkana

Naručilac
Evropska investiciona banka

Period izvršenja
2019-2023 (u toku)


 USLUGE

Usluge su vezane za investicione projekte u oblastima zaštite životne sredine, energetike, društva, transporta i digitalne ekonomije, i to:

  • Prethodne studije opravdanosti,
  • Studije opravdanosti,
  • Analiza finansijske dostupnosti,
  • Projekti za izvođenje,
  • Finansijski planovi i budžeti,
  • Tenderska dokumentacija,
  • Nadzor na izvođenju radova, i
  • Druge studije vezane za tehničku pomoć i usluge.
Pored toga, ovaj projekat ima za cilj transfer znanja u oblasti razvoja projekata, upravljanja projektima kao i finansijskih tehnika ka krajnjim korisnicima da bi se unapredile sposobnosti lokalnih ljudskih resursa u državnim institucijama, lokalnim institucijama, opštinama, itd.


 KONTAKT

Jasna Stojiljković-Milić
Vršilac dužnosti rukovodioca odeljenja za planiranje i ekonomiju
Tel + 381 11 38 35 040
jami@cestra.rs