PODRŠKA INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA (IPF7)

ZAPADNI BALKANOvaj ugovor je deo Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), koji pokriva sledeće ključne oblasti: Energetiku, Zaštitu životne sredine, Transport i Društvo.


Opis projekta

WBIF je osnovan 2009. godine od strane EU, EIB-a, EBRD-a, CEB-a i KfW-a. Svrha WBIF-a je da doprinese stabilnosti, reformi i pristupnim procesima zemalja Zapadnog Balkana na putu ka EU, kao i da se poboljša harmonizacija i saradnja u oblasti investiranja kako bi se promovisao socio-ekonomski razvoj Zapadnog Balkana.
Odabrani investicioni projekti su podržani kroz ugovore Podrška infrastrukturnim projektima (IPF) – Tehnički okvir. Krajnji cilj IPF7 projekta je da doprinese poboljšanju infrastrukture na Zapadnom Balkanu. Izlazni rezultati koje IPF7 generiše se ogledaju u izradi studija, tehničke dokumentacije, ali takođe i usluga u oblasti nabavki i nadzora.
Indirektni rezultati projekta će se odnositi na unapređenu saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama kroz upotrebu odgovarajućih međunarodnih praksi tokom pripreme projekata u mešovitim timovima međunarodnih i lokalnih eksperata, ali takođe i poboljšanim sposobnostima menadžmenta krajnjih korisnika pripremajući ih za upotrebu EU strukturnih i investicionih fondova.
Projekat implementira Konzorcijum IPF7 u kom je CESTRA partner.


 Podrška EU za razvoj Zapadnog Balkana

WBIF je do decembra 2016. godine usmerio ka Zapadnom Balkanu 600 miliona EUR u vidu grantova, od kojih 492 miliona EUR predstavlja doprinos EU.

Usmerena sredstva ka Zapadnom Balkanu odgovaraju vrednosti od 5 milijardi evra potpisanih zajmova.AŽURIRANO: 14.09.2020.


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Podrška u pripremi i implementaciji investicionih projekata koji se finansiraju kao kombinacija bespovratnih sredstava i zajma u oblastima zaštite životne sredine, energetike, društva i transporta na Zapadnom Balkanu

Korisnik
Države Zapadnog Balkana

Naručilac
Evropska investiciona banka

Period izvršenja
2018-2022 (u toku)


 USLUGE
Usluge su vezane za investicione projekte u oblastima zaštite životne sredine, energetike, društva i transporta, i to:
-Prethodne studije opravdanosti,
-Studije opravdanosti,
-Analiza finansijske dostupnosti,
-Projekti za izvođenje,
-Finansijski planovi i budžeti,
-Tenderska dokumentacija,
-Nadzor na izvođenju radova, i
-Druge studije vezane za tehničku pomoć i usluge.

Pored toga, ovaj projekat ima za cilj transfer znanja u oblasti razvoja projekata, upravljanja projektima kao i finansijskih tehnika ka krajnjim korisnicima da bi se unapredile sposobnosti lokalnih ljudskih resursa u državnim institucijama, lokalnim institucijama, opštinama, itd.
 KONTAKT

Jasna Stojiljković-Milić
Vršilac dužnosti rukovodioca odeljenja za planiranje i ekonomiju
Tel + 381 11 38 35 040
jami@cestra.rs