PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA PRUGE SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA SA MAĐARSKOM

SRBIJAProstorni plan područja posebne namene razrađuje i definiše infrastrukturni koridor predmetne pruge, uključujući stratešku procenu uticaja na životnu sredinu


Opis projekta

Planiranje, korišćenje, uređenje i zaštita prostora u obuhvatu Prostornog plana zasnivaće se na principima unapređenja i povećanja kvaliteta i kvantiteta železničkog saobraćaja i infrastrukture, iskorišćavanje povolјnog geografskog i saobraćajnog položaja Republike Srbije i bržeg napretka u integraciji u okruženje, uz smanjivanje štetnog uticaja na životnu sredinu, uz poštovanje evropskih standarda, stabilnosti sistema, ekološke pouzdanosti, bezbednosti i ekonomske isplativosti.
Vizija uređenja planskog područja je osiguranje interoperabilnosti transevropske železničke mreže. Osnovni cilј razvoja predmetnog saobraćajnog pravca je modernizacija i rekonstrukcija železničke pruge za brzine do 160 km/h.
Cilјevi planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja su: utvrđivanje planskih rešenja za infrastrukturni koridor železničke pruge Subotica-državna granica (pravac Baja); utvrđivanje granica zaštitnog pružnog pojasa sa režimom zaštite; utvrđivanje uslova za ukrštanje sa infrastrukturnim sistemima u neposrednom kontaktu; utvrđivanje uticaja na prirodnu i životnu sredinu i mere zaštite.


 Trenutna situacija

Trenutno je prilično teško putovati od Subotice u pravcu Baje: svaki dan postoji jedna linija koja prelazi razdaljinu za 2 sata i 36 minuta uz jednu promenu voza, što je prilično dugo za tako kratku udaljenost (58,6km). Situacija je još gora ako se uzme u obzir udaljenost između Subotice i Bácsalmás-a, koja je 25km, gde je vreme putovanja 2 sata i 04 minuta.AŽURIRANO: 27.09.2019


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora pruge Subotica – državna granica sa Mađarskom (Csikéria) treba da obezbedi pravni osnov za izradu Idejnog projekta pruge

Korisnik
Vlada Republike Srbije, AP Vojvodina

Naručilac
DKMT Duna - Körös - Maros - Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. (Projekat je deo IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska/Srbija)

Period izvršenja
2019-2020 (u toku)


 USLUGE
Konsultant će pripremiti Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica - državna granica sa Mađarskom (Csikeria), sa elementima za direktno sprovođenje, koji je neophodan za izdavanje lokacijskih uslova, a koji obuhvata katastarske opštine kroz koje infrastrukturni koridor prolazi.
Sastavni deo plana je i izrada strateške procene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa Zakonom koji reguliše obavezu izrade ove procene za razvojne planove i programe.
Tokom prve faze realizacije projekta biće pripremljen i Nacrt odluke o izradi prostornog plana posebne namene infrastrukturnog koridora u skladu sa članom 46. važećeg Zakona o planiranju i izgradnji Republike Srbije.
 KONTAKT

Jasna Stojiljković-Milić
Vršilac dužnosti rukovodioca odeljenja za planiranje i ekonomiju
Tel + 381 11 38 35 040
jami@cestra.rs