IZRADA PLANA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI

SRBIJA, BEOGRADPlan održive urbane mobilnosti (Sustainable Urban Mobility Plan-SUMP) poseban naglasak stavlja na uključivanje i učešće građana i ostalih subjekata, kroz usklađivanje odluka u različitim sektorimav kao što su: saobraćaj, prostorno i urbanističko planiranje, itd.


Opis projekta

SUMP transformiše transportni sistem iz klasičnog, primarno prilagođenog putničkom automobilu, u sistem prilagođen održivim oblicima saobraćaja – pešačenju, biciklizmu, javnom prevozu i prevozu ekološki prihvatlјivim vozilima čime se ostvaruje pozitivan učinak na ukupno urbano okruženje.
Korist koju grad ima od SUMP-a je podizanje kvaliteta života, smanjenje negativnih uticaja saobraćaja na životnu sredinu, unapređenje saobraćajne mreže, dostupnost i pristupačnost za veći broj građana, izbegavanje mogućih konflikata, lakše sprovođenje ekoloških programa i usaglašavanje sa smernicama Kjoto protokola, usklađivanje sa regionalnom politikom EU i stvaranje uslova za pristup evropskim fondovima.
Metodologija izrade SUMP-a kao i sam sadržaj plana su u skladu sa smernicama EU, definisanim u okviru „Guidelines Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan“ (2014), European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans.


 O SUMP

Preko 70% stanovnika Evrope živi u gradovima, generišući 85% evropskog BDP-a, dok devet od deset stanovnika Evrope smatra da se saobraćaj u zoni u kojoj žive može poboljšati.

Evropska Unija je 2009. godine usvojila prvi Akcioni plan razvoja urbane mobilnosti.AŽURIRANO: 31.07.2020.


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Stvaranje održivog transportnog sistema u gradu

Korisnik
Grad Beograd, Srbija

Naručilac
Sekretarijat za saobraćaj

Period izvršenja
2019 - 2020 (u toku)


 USLUGE
  • Određivanje potencijala za uspešan SUMP,
  • Definisanje procesa razvoja i obima plana,
  • Analiza postojećeg stanja mobilnosti,
  • Razvoj zajedničke vizije mobilnosti,
  • Aktivno informisanje javnosti,
  • Identifikovanje prioriteta,
  • Razvoj efikasnog paketa mera (infrastrukturne, organizacione i ostale mere),
  • Raspodela odgovornosti i finansiranja,
  • Monitoring i evaluacija plana,
  • Provera kvaliteta plana.

 KONTAKT

Aleksandar Trifunović
Rukovodilac odeljenja za saobraćaj
Tel + 381 11 38 35 040
alti@cestra.rs