IDEJNI PROJEKAT – ŽELEZNIČKA PRUGA SUBOTICA – BAJA

SRBIJA/MAĐARSKAOpšti cilј je osiguranje interoperabilnosti transevropske železničke mreže.


Opis projekta

Projekat treba da primeni uslove određenih evropskih sporazuma (AGC, AGTC). Oni preciziraju da će brzina 160 i 120 km/h biti obezbeđena za putničke i teretne vozove respektivno sa osovinskim opterećenjem 22.5 t/osovini, odnosno 8t/m. Uslovi projekta uklјučuju i izgradnju najnovijeg sistema za signalizaciju i elektrifikaciju. Na sadašnjoj pruzi nisu obezbeđeni ovi uslovi, a dodatno jedan deo pruge je demontiran (što je, pored nosivosti, jedan od kritičnih faktora).
Pruga će, nakon rekonstrukcije, ostati jednokolosečna zbog čega je neophodno projektovati međustanice koje će moći da podnesu povećanje obima saobraćaja i koje će omogućiti mimoilaženje vozova i parkiranje/duže zadržavanje dugih vozova. Biće izgrađeni novi SS i TT sistemi, kao i kontaktna mreža i sistemi za napajanje. Pored modernizacije postojeće infrastrukture pruge, sistema za obaveštavanje putnika, jednostavnog prilaza stanici (P+R, B+R i K+R objekti), mogućnosti izmene vida prevoza (autobusko stajalište) takođe je potrebno predvideti i sisteme za grejanje i osvetljenje. Predmetna deonica počinje u stanici Subotica, prolazi kroz mesto Csikéria i završava na ulazu u stanicu Bácsalmás.


 O deonici Subotica – Baja

  • Ukupna dužina pruge od Subotice do Baje je oko 58km;
  • 4km pruge je demontirano (u Srbiji);
  • Deonica nije u upotrebi od 1990;
  • Deonica će povezati Koridor X (putni, železnički) i Koridor VII (Dunav);
  • Deonica će biti deo buduće, ponovo uspostavljene veze između Rijeke (Hrvatska) i Konstanca (Rumunija).AŽURIRANO: 05.04.2019


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Završetak tehničke dokumentacije za železničku deonicu Subotica - Csikéria - Bácsalmás - Baja u skladu sa evropskim tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI)

Korisnik
Infrastruktura železnice Srbije i Magyar Államvasutak Zrt

Naručilac
Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

Period izvršenja
2018-2020


 USLUGE

Na ovom projektu biće sprovedene sledeće aktivnosti:

  • Završetak idejnog projekta/projekta za odobrenje,
  • Pomoć Klijentu u procesu dobijanja lokacijskih uslova,
  • Pregled i prilagođavanje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu,
  • CBA analiza i izrada Studije opravdanosti,
  • itd.


 KONTAKT

Ivana Stevanović
Rukovodilac odelјenja za puteve, železnice i aerodrome
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs