PRETHODNA STUDIJA OPRAVDANOSTI SA GENERALNIM PROJEKTOM ZA ŽELEZNIČKU PRUGU STALAĆ-KRALjEVO-RUDNICA

SRBIJAPredhodna studija opravdanosti sa Generalnim projektom rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Stalać-Kralјevo-Rudnica.


Opis projekta

Opšti cilј projekta je očuvanje funkcionalnosti železničke pruge, povećanje operativne brzine i smanjenje vremena putovanja, pobolјšanje bezbednosti saobraćaja i pouzdanosti železničke infrastrukture, te na taj način pružanje podrške porastu putničkog i teretnog saobraćaja na ovoj pruzi.

Cilј usluga je pružanje kvalifikovane tehničke podrške za izradu prethodne studije opravdanosti i generalnog projekta za železničku prugu.

Prethodna studija opravdanosti treba da definiše varijantna rešenja i obezbedi prostornu, ekološku, društveno-ekonomsku, finansijsku, tržišnu i ekonomsku opravdanost odabrane varijante. Prethodna studija opravdanosti i Generalni projekat treba da obezbede tačne podatke koji će takođe ispunjavati detaljne zahteve za upotrebu u okviru planske dokumentacije i naknadne izrade pripremnih studija (Studije opravdanosti i Idejnog projekta).


 UKRATKO O ŽELEZNIČKOJ PRUZI STALAĆ-KRALjEVO-RUDNICA

- Deonica Stalać - Kralјevo
SEETO železnička ruta 11: dužina 72 km, trenutna operativna brzina je 40 km/h
- Deonica Kralјevo - Rudnica
SEETO železnička ruta 10: dužina 77 km, trenutna operativna brzina je 60 km/hAŽURIRANO: 14.11.2017.


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Definisanje najbolјih varijanti za unapređenje dve deonice železničke pruge

Korisnik
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja, “Infrastruktura železnice Srbije” AD Beograd

Naručilac
EIB (IPF5)br]]
Period izvršenja
2017-u toku


 USLUGE

  • Izrada metodologije za organizaciju aktivnosti na projektu
  • Pregled prethodno izrađenih studija, evidencija o održavanju i osnovnih informacija
  • Analiza postojeće situacije, odnosno fizičko stanje infrastrukture; organizacija i obavlјanje usluga za putnike i teret; analiza saobraćaja
  • Procena predloženih varijanti, opis varijanti, izbor varijante, prikaz standarda za projektovanje i troškova za svaku varijantu, izrada okvira za procenu varijanti
  • Razvoj odgovarajućeg transportnog modela u VISUM-u
  • Geološka i geotehnička ispitivanja; geodetsko snimanje
  • PPreliminarna procena uticaja na životnu sredinu; Preliminarna analiza troškova i koristi
  • Izrada Generalnog projekta
  • Izrada Prethodne studije opravdanosti


 KONTAKT

Ivana Stevanović
Vršilac dužnosti šefa odelјenja za
konstrukcije
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs