NADZOR RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I PROŠIRENJU PALATE PRAVDE

BEOGRAD, SRBIJACilј projekta je kreiranje neophodnih i adekvatnih radnih uslova za sve pravosudne organe kako bi ih učinili potpuno funkcionalnim, kao i obezbeđivanje adekvatnih uslova za korisnike i stranke u procesima.


Opis projekta

Projekat je deo šireg programa za "Unapređenje pravosudnih objekata" širom zemlјe, koji je sastavni i značajan deo nacionalne strategije za reformu pravosuđa u Srbiji i podržaće integraciju i pridruživanje EU.

Cilј ovog projekta je tehnička podrška za nadzor nad izvođenjem radova u skladu sa standardima EU i Srbije.

Tim za tehničku podršku vrši usluge nadzora i radi kao "Inženjer" u skladu sa FIDIC uslovima ugovora (Pink knjiga) tokom izvršenja ugovora o radovima sve do izdavanja potvrde o preuzimanju.

Svrha projekta za rekonstrukciju i adaptaciju ove zgrade je pobolјšanje i modernizacija njegovih funkcionalnih i tehničkih uslova; čineći sve instalacije, sisteme i opremu efikasnijom, bezbednijom i sigurnijom za rad. Rekonstruisani objekat će biti energetski efikasniji i imaće kompleksne sigurnosne sisteme.


 UKRATKO O REKONSTRUKCIJI PALATE PRAVDE

Bruto površina zgrade je 32.000 m2, odnosno neto površina je 29.000 m2. Zgrada se sastoji od tri funkcionalna, fizički i tehnološki međusobno povezana dela, i to: Jedinica A - suteren, prizemlјe i 9 spratova; Jedinica B - suteren, prizemlјe i 3 sprata; i Jedinica C - suteren i prizemlјe.AŽURIRANO: 13.11.2017.


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Cilј nadzora je osigurati pravilno izvršenje ugovora; kvalitet radova je u skladu sa ugovorom i obavlјa se prema međunarodnim inženjerskim standardima i važećim zakonima 

Korisnik
Ministarstvo pravde Republike Srbije

Naručilac
EIB (COWI IPF konzorcijum)

Period izvršenja
2017-u toku


 USLUGE
 • Administriranje ugovora;
 • Pregled glavnih inženjerskih projekata;
 • Podrška korisniku u predaji gradilišta Izvođaču;
 • Usvajanje plana organizacije gradilišta;
 • Pregled i provera plana za bezbednost i zdravlje na radu
 • Podrška korisniku u obezbeđivanju geodetskih podataka Izvođaču;
 • Nadzor nad izvođenjem radova: niskogradnja, geotehnika, završna obrada, mašinske i elektro instalacije, ugradni nameštaj, tehničke instalacije i oprema itd;
 • Stalno prisustvo na gradilištu, kontrola kvaliteta materijala i opreme;
 • Praćenje ispitivanja kako bi se obezbedilo da materijali, radovi i oprema budu u skladu sa specifikacijama;
 • Pravovremena podrška izvođaču u vezi sa tumačenjem ugovornih dokumenata;li>
 • Saradnja sa građevinskim inspektoratima i drugim nadležnim organima, u ime PIU / MP;
 • Sve ostale aktivnosti koje proizilaze iz ugovora i propisa koji se odnose na projekat.

 KONTAKT

Ivana Stevanović
Vršilac dužnosti rukovodioca odeljenja za
konstrukcije
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs