TUNEL OD KARAĐORĐEVE DO DUNAVSKE PADINE

BEOGRAD, SRBIJAIzrada idejnih rešenja tunela od Karađorđeve ulice do Dunavske padine sa elementima idejnog projekta


Opis projekta

Predmet projekta je tunel od 2km koji povezuje stari deo grada (koji se trenutno rekonstruiše) sa centrom.
Projekat uključuje razvoj idejnog rešenja sa elementima idejnog projekta za tri varijante tunela uključujući kompletnu infrastrukturu i to vodovodne, električne i telekomunikacione, signalno-sigurnosne i mašinske instalacije. Predloženi scenariji se ocenjeni korišćenjem više kriterijumske analize gde su razrađeni uticaj na odvijanje saobraćaja i zaštitu životne sredine, kao i uticaj na prostorni razvoj i kulturno nasleđe.


 O varijantama tunela

 • dužina: 2 km
 • Varijanta 1A – Ulica Gavrila Prinicipa-Bulevar Despota Stefana-MUP, trasa preko Bulevara Despota Stefana
 • Varijanta 1B – Ulica Gavrila Prinicipa-Bulevar Despota Stefana-MUP, trasa preko Takovske
 • Varijanta 2 - Ulica Gavrila Prinicipa-Ulica Cvijiceva-Poankareova – ukrštene trase tunelskih ceviAŽURIRANO: 05.04.2019


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Poboljšanje stanja gradske saobraćajne mreže

Korisnik
Direkcija za građevinsko zemljišhte i izgradnju Beograda

Naručilac
Direkcija za građevinsko zemljišhte i izgradnju Beograda

Period izvršenja
2016


 USLUGE
Kao deo ovog zadatka, sprovedene su sledeće aktivnosti:
 • Izrada idejnih rešenja saobraćajnica
 • Izrada idejnih rešenja saobraćajne signalizacije
 • Izrada idejnih rešenja vodovoda i kanalizacije
 • Izrada idejnih rešenja elektroenergetskih instalacija
 • Izrada idejnih rešenja Telekomunikaciono - tehničkih i Signalno - sigurnosnih instalacija
 • Izrada idejnih rešenja mašinskih instalacija (ventilacija)
 • Izrada idejnih rešenja spoljnog uređenja
 • Elaborat zaštite od požara
 • Ocena varijanti tunela

 KONTAKT

Ivana Stevanović
Rukovodilac odelјenja za puteve, železnice i aerodrome
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs