PROJEKAT UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA

BOSNA I HERCEGOVINATehnička podrška Jedinici za upravljanje Projektom: Upravljanje rizikom od poplava u Republici Srpskoj.


Opis projekta

Cilj upravljanja rizikom od poplava je nadogradnja i rehabilitacija sistema zaštite od poplava. Stoga je neophodno preduzeti strukturno unapređenje stanja objekata za zaštitu od poplava i unapređenje njihovog upravljanja.

U okviru ovog projekta izrađena je tehnička dokumentacija za izvršenje radova rehabilitacije na postojećim nasipima i drenažnim kanalima za:
- PC 938 – Rehabilitacija krune nasipa na desnoj obali reke Save, ukupne dužine 5.222 m sa rekonstrukcijom svih pristupnih rampi;
- PC 938.1 – Nadvišenje desnog vrbaskog nasipa u opštini Srbac parapetnim zidom, ukupne dužine 2.000 m;
- PC 938.2 – Rehabilitacija krune desnog savskog nasipa i sanacija drenažnih kanala u zoni ribnjaka Badrača, ukupne dužine 3.790 m; rekonstrukcija pristupnih rampi;
- PC AM6 – Rehabilitacija krune desnog savskog nasipa, i sanacija drenažnih kanala u opštini Gradiška, ukupne dužine 22.700 m; rekonstrukcija svih pristupnih rampi;
PC 955.2 – Sanacija savskog nasipa u Brodu sa rehabilitacijom parapetnog zida, ukupne dužine 1.030 m, rehabilitacijom drenažnih kanala, ukupne dužine 7.900 m i izgradnjom novog servisnog puta, ukupne dužine 5.050 m;

Dužina nasipa na reci Savi je otprilike 31,8 km, a na reci Vrbas je 5,2 km.


 UKRATKO O DOLINI REKE SAVE

Dolina reke Save i područja duž donjih delova njenih pritoka su skloni poplavama. Mnoge strukturne mere preduzete su u cilju zaštite stanovništva i njihove imovine u ovim područjima. Ipak, stepen zaštite nije zadovoljavajući, a postojeći objekti su zbog nedostatka sredstava za redovno održavanje u vrlo lošem stanju.AŽURIRANO: 23.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Rehabilitacija nasipa na reci Savi

Korisnik
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
PU Vode Srpske

Naručilac
Evropska investiciona banka (EIB)

Period izvršenja
2016-2017


 USLUGE

- Pregled i analiza prethodnih radova
- Analiza postojećeg sistema zaštite od poplava u projektnom području
- Vizuelne inspekcije na lokaciji
- Priprema detaljne dokumentacije za potrebe neophodnih istraživanja
- Geodetska snimanja
- Geotehnička istraživanja
- Rehabilitacija kanalske mreže u podnožju nasipa
- Provera imovinskih prava
- Priprema glavnog projekta:

  • rehabilitacija klizišta
  • rehabilitacija kosina nasipa
  • rehabilitacija krune nasipa
  • rehabilitacija pristupnih puteva za usluge
  • uklanjanje bunkera nadvišenje nasipa parapetnim zidom
- Opšte i posebne tehničke specifikacije pripremljenog glavnog projekta (FIDIC Crvena knjiga)


 KONTAKT

Ruža Radović
Vršilac dužnosti rukovodioca odeljenja
za vodno-ekološki inženjering
Tel + 381 11 3835 040
ruza@cestra.rs