KORIDORI AUTOPUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ

BOSNA I HERCEGOVINAKonsultantske usluge tehničkog, pravnog i finansijskog savetnika u postupku pripreme i implementacije strategije u vezi sa koncesijama/JPP u okviru izgradnje mreže autoputeva u Republici Srpskoj.


Opis projekta

Izgradnja autoputeva i brzih puteva u Republici Srpskoj značajno je povećana u poslednjih nekoliko godina.
Strateški razvojni dokument - Izmena i dopuna prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine je definisao i odredio ostale koridore budućih autoputeva u Republici Srpskoj i to:
- Vukosavlje-Doboj, deo koridora Vc
- Glamočani-Mliništa
- Banja Luka-Prijedor-Novi Grad
- Vukosavlje-Bijeljina.
Cilј ovog projekta je tehnička podrška prilikom odabira optimalnih mehanizama za finansiranje izgradnje predmetnih deonica (koncesija / javno-privatno partnerstvo/ kreditna sredstva) u Republici Srpskoj.


 UKRATKO O AUTOPUTEVIMA U REPUBLICI SRPSKOJ

- Vukosavlje-Doboj: 46.6km
- Glamočani-Mliništa: 92 km
- Banja Luka-Prijedor-Novi Grad: 71km
- Vukosavlje-Bijeljina: 62kmAŽURIRANO: 13.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svha projekta
Podrška razvoju mreže putne infrastrukture

Korisnik
Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" d.o.o., Bosna i Hercegovina

Naručilac
Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" d.o.o., Bosna i Hercegovina 

Period izvršenja
2016-u toku


 USLUGE
- Konsultantske usluge prilikom izbora modela finansiranja
- Analiza pravnog okruženja te uticaj izabranog modela finasiranja (JPP/kredit/koncesija) na pravni okvir u Republici Srpskoj
- Savetodavna pomoć Naručiocu prilikom izbora tenderskog postupka, te priprema nacrta tenderske dokumentacije
- Uspostavlјanje i održavanje kontakata sa Ponuđačima i predstavnicima Vlade Republike Srpske
- Analiza i ocena ponuda
- Savetodavne usluge prilikom formiranja sobe sa podacima i prilikom due diligence postupka
 KONTAKT

Jasna Stojiljković-Milić
Vršilac dužnosti rukovodioca odeljenja
za planiranje i ekonomiju
Tel + 381 11 38 35 040
jami@cestra.rs