AUTOPUT E-80 NIŠ-PLOČNIK

SRBIJAIdejni projekat, procena uticaja na životnu sredinu i društveno-ekonomski uticaj, Studija opravdanosti.


Opis projekta

Nova deonica autoputa od Niša do Pločnika je deo SEETO Rute 7 koji povezuje Bugarsku preko Niša sa Albanijom i Jadranskim/Jonskim morem i njihovim lukama, a njegova izgradnja bi trebalo značajno da smanji vreme putovanja, poveća nivo usluge i bezbednosti na putevima, te da pobolјša regionalne saobraćajne aktivnosti, kako putnika tako i tereta.

Izrađen je Idejni projekat za trasu autoputa zajedno sa Studijom opravdanosti i procenom uticaja na životnu sredinu i društveno-ekonomski uticaj. Izrađene su alternative i konačna rešenja za petlje i nadvožnjake/podvožnjake kako bi se povezala postojeća putna mreža sa budućim autoputem. Detaljno su obrađeni ugroženi predeli (obilaznica Prokuplјa) i zaštićena područja, a sa posebnom pažnjom su obrađena ekološki zaštićena područja.


 UKRATKO O AUTPUTU E-80, DEONICA: NIŠ-PLOČNIK

- dužina: 39,5 km
- broj petlji: 5
- projektovana brzina (pun profil):
- 130 km/h i 100 km/h
- ukupna dužina mostova: preko 25 mostova u dužini od 2,6 km
- ukupna dužina tunela: 6 tunela u dužini od 3,6 kmAŽURIRANO: 23.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Razvoj putne mreže

Korisnik
JP Putevi Srbije

Naručilac
Evropska investiciona banka (IPF4)

Period izvršenja
2016-u toku


 USLUGE
- Mobilizacija i prikuplјanje podataka
- Geodetsko snimanje i mapiranje
- Geotehnička i hidrogeološka ispitivanja
- Idejni projekat
- Saobraćajne analize i ažuriranje prognoza
- Procena uticaja na životnu sredinu i društveno-ekonomski uticaj
- Analiza troškova
- Studija opravdanosti
- Ažuriranje analize rizika
 KONTAKT

Ivana Stevanović
Rukovodilac odelјenja za
puteve, železnice i aerodrome
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs