ŽELEZNIČKA PRUGA SEGEDIN-SUBOTICA

МАĐARSKA I SRBIJAIzrada projektne dokumentacije za železničku prugu Segedin-Roszke-Horgoš-Subotica i dokumentacija za prugu Subotica-Čikerija-Bačalmaš-Baja.


Opis projekta

Primarni cilј projekta je izrada tehničke dokumentacije za železničku prugu Segedin-Roszke-Horgoš-Subotica, kao i izrada procene uticaja na životnu sredinu i osnovne dokumentacije za prugu Subotica-Čikerija-Bačalmaš-Baja.

Planirana brzina jednokolosečne elektrificirane pruge iznosi 160 km/h. Dozvolјena brzina, međutim, i dalјe je 120 km/h, zbog ograničenja prouzrokovanih od strane ekološki osetljiivih deonica i naseljenih područja. Pruga zadovolјava zahteve EU standarda koji se odnose na interoperabilnost.

Osovinsko opterećenje iznosi 22,5 tona dok je planirani signalno-sigurnosni sistem u skladu sa Evropskim sistemom kontrole vozova (ETCS). Pruga će biti opremlјena Sistemom za centralizivano upravljanje saobraćaja (CTCS) kojim će se upravlјati iz Segedina u Mađarskoj i iz Novog Sada u Srbiji. CTCS može značajno pobolјšati komercijalnu brzinu vozova, a time i kapacitet pruge.


 UKRATKO O ŽELEZNIČKOJ PRUZI SEGEDIN-SUBOTICA

- 39.5 km-dužina deonice koja se gradi
- 4 stanice i 3 stajališta
- 31 skretnica u stanicama
- 8.1 km dužina koloseka u stanicama
- 22 objekta duž deonice
- 25 prelaza u nivouAŽURIRANO: 12.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Razvoj prekogranične regije i pobolјšanje železničke mreže

Korisnik
Železnice Srbije i Mađarska državna železnica 

Naručilac
Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine - Sekretarijat za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova (kroz CBC IPA program)

Period izvršenja
2014


 USLUGE
- Studija o načinu funkcionisanja i upravljanja
- Geodetski i geotehnički elaborat
- Idejni projekat
- Studija opravdanosti
- Eksproprijacija zemljišta i izmeštanje instalacija
- Procena uticaja na životnu sredinu
- Strategija nabavke
- Tenderska dokumentacija za radove, sisteme i usluge
 KONTAKT

Ivana Stevanović
Rukovodilac odelјenja za
puteve, železnice i aerodrome
Tel + 381 11 3835 040
ivas@cestra.rs