PODRŠKA UPRAVLJANJU VODNIM RESURSIMA U SLIVU REKE DRINE

BOSNA I HERCEGOVINA, CRNA GORA I SRBIJASliv reke Drine je izuzetno područje sa bogatim biodiverzitetom i smatra se da je njegovo očuvanje od najvećeg značaja, dok se u isto vreme pokušava uspostavljanje efikasnijeg upravljanja vodnim resursima u korist svih korisnika.


Opis projekta

Projekat podržava efikasnije upravljanje vodnim resursima u slivu uzimajući u obzir ublažavanje posledica poplava i suše, održivo korišćenje vode i upravljanje zaštitom životne sredine, preduzetih u okviru integrisanog upravljanja vodnim resursima, uz obezbeđivanje efikasnih konsultacija sa zainteresovanim stranama i učešće javnosti.

Ključna pitanja koja ovaj projekat razmatra su sledeća:
- Raznolikost konkurentnih korisnika vodnih resursa
- Održavanje reke, u opštem smislu
- Ekstremi poplava i suša koji su pogoršani usled klimatskih promena
- Slaba saradnja između država koje se nalaze na slivu
- Hitna potreba za integrisanim upravljanjem vodnim resursima i potreba za usaglašavanjem nacionalnih okvira sa EU direktivama u oblasti voda
- Poboljšana koordinacija u prikupljanju, kontroli i analizi podataka.


 UKRATKO O RECI DRINI

- dužina reke - 346 km
- Basen reke Drine ima ukupnu površinu od 19,570 km2 i obuhvata teritorije Bosne i Hercegovine (37.1%), Crne Gore (31.6%), Srbije (30.5%) i Albanije (manje od 1%).AŽURIRANO: 13.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Potreba za integrisanim upravljanjem vodnim resursima i usaglašavanjem nacionalnih okvira sa EU direktivom o vodama

Korisnik
Institucije nadležne za upravljanje vodama u zemljama korisnicima projekta

Klijent
Svetska banka

Period izvršenja
2014-2018


 USLUGE
- Prikupljanje podataka
- Priprema Strategije za komunikaciju i konsultacije
- Procena rečnog sliva
- Procena institucionalnog i pravnog okvira
- Razvoj modela hidrološke simulacije
- Izrada scenarija razvoja sliva
- Popis svih značajnih promena
- Analiza i evaluacija scenarija i opcija
- Osnovno upravljanje podacima rečnog sliva
- Jačanje institucionalnih kapaciteta
- Konsultacije sa zainteresovanim stranama

 KONTAKT

Jasna Stojiljković-Milić
Vršilac dužnosti rukovodioca odeljenja
za planiranje i ekonomiju
Tel + 381 11 38 35 040
jami@cestra.rs