BLOK 53

BEOGRAD, SRBIJAPlan detalјne regulacije bloka 53 na Novom Beogradu je osnova za izradu tehničke dokumentacije, razvoja i korišćenja zemlјišta u Bloku 53.


Opis projekta

Rešenje vodovodne mreže izrađeno je u skladu sa planom regulacije i uslovima JKP Beogradski vodovod i kanalizacija. Prema relativnom položaju uparene instalacije, cevovod je postavlјen uglavnom u zelenoj zoni izvan parking zone.

Novoprojektovana mreža za snabdevanje je povezana sa postojećom hidrantskom mrežom u čvorovima 1 i 2. Dužina projektovane mreže iznosi 462 m, a probna cev je projektovana 0,2% od čvora 1 do čvora 2. Imajući u vidu visoke pritiske u postojećoj mreži, nije bilo potrebe za uspostavlјanjem nove veze sa putevima.

Predmer obuhvata sve potrebne stavke radova za izgradnju vodovoda. Predviđeno je da se sistem vodosnabdevanja izvodi nakon uklanjanja humusa za potrebe novih puteva, a pre izgradnje jednotračnog puta, odnosno nakon uklanjanja starog kolovoza, a pre izgradnje puteva.


 UKRATKO O BLOKU 53

Vodovodna mreža se obezbeđuje kroz PEHD cev prečnika ø110 mm za radni pritisak od 10 bara. Širina rova je 0,8 m. U ovoj fazi planirana je i nova upravna zgrada. Snabdevanje vodom ove zgrade, sanitarna i baštenska hidrantna mreža nisu predmet ovog projekta.AŽURIRANO: 19.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Izgradnja sistema vodosnabdevanja

Korisnik
Grad Beograd

Naručilac
Empex / Parking Servis

Period izvršenja
2015-2015


 USLUGE

- Izrada tehničke dokumentacije
- Razvoj i korišćenje zemlјišta u Bloku 53
- Rešenje vodovodne mreže
- Geotehnička studija


 KONTAKT

Ivana Stevanovic
Šef odelјenja za
puteve, železnice i aerodrome
Tel + 381113835040
ivas@cescowi.rs