ŽELEZNIČKA PRUGA DOBOJ-TUZLA-BRČKO

BOSNA I HERCEGOVINAPreliminarne studije i projekti za remont i modernizaciju pruge na prioritetnim deonicama SEETO železničke mreže.


Opis projekta

Za železničku deonicu od 120 km izrađene su preliminarne studije i projekti. Projekat obuhvata gornji stroj, elektro-energetske objekte, kontaktnu mrežu, telekomunikacione sistemie, signalno-sigurnosna postrojenja i uređaje za remont i modernizaciju železničkih deonica Kostajnica (Doboj) - Tuzla i državna granica sa Republikom Hrvatskom - Brčko - Bosanska Polјana. Projektovana brzina je 80 do 120 km/h.
Projektna dokumentacija je u potpunosti izrađena u skladu sa zakonima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, primenjivim standardima i propisima u zemlјi, zahtevima za projektovanje, posebnim zahtevima naručioca i međunarodnim standardima i preporukama (npr. ali ne ograničavajući se na konvencionalne železničke sisteme (TSIs CR)).


 UKRATKO O ŽELEZNIČKOJ PRUZI DOBOJ-TUZLA-BRČKO

- 103 ukrštanja/prelaza u nivou
- 51 most
- 19 stanica
- 4 tunelaAŽURIRANO: 12.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Unapređenje železničke infrastrukture 

Korisnik
Železničke institucije u Bosni i Hercegovini

Naručilac
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini 

Period izvršenja
2015-2016


 USLUGE

- Tehnička studija, uklјučujući određivanje i izradu potencijalnih varijanti remonta i modernizacije
- Saobraćajna studija
- Multi-kriterijumska analiza
- Preliminarna procena uticaja na životnu sredinu
- Prethodna studija opravdanosti
- Revizija preliminarnog rešenja / generalnog projekta
- Studija železničkog koloseka
- Tuneli, mostovi, vijadukti, nadvožnjaci, podvožnjaci
- Signalno-sigurnosna postrojenja i uređaji
- Elektro-energetska postrojenja, kontaktna mreža
- Telekomunikacioni sistemi
- Tenderska dokumentacija za izradu Idejnog i Glavnog projekta


 KONTAKT

Ivana Stevanović
Rukovodilac odelјenja za
puteve, železnicu i aerodrome
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs