BEZBEDNOSTI DECE U SAOBRAĆAJU

BEOGRAD, SRBIJAAnaliza stanјa bezbednosti dece u saobraćaju na teritoriji Grada Beograda.


Opis projekta

Srbija, a posebno Beograd, imaju relativno povolјan trend u unapređenju bezbednosti dece u saobraćaju. Da bi se ovaj pozitivan trend nastavio i još značajnije unapredila bezbednost dece u saobraćaju u Beogradu, neophodno je da se nastavi sa praćenjem stanja bezbednosti dece u Beogradu. Na taj način bi se uočili klјučni problemi bezbednosti dece u saobraćaju, kao i mere koje treba preduzeti za unapređenje bezbednosti. Nakon što su do sada sprovedene dve Studije makroistraživanja, koje su zajedno obuhvatile period od 1994. do 2006. godine, neophodno je da se nastavi sa praćenjem stanja bezbednosti saobraćaja dece u Beogradu. Na taj način bi se omogućilo kvalitetnije upravlјanje sistemom bezbednosti saobraćaja, jer bi se omogućilo pravovremeno usmeravanje i alokacija sredstava i akcija ka unapređenju bezbednosti dece.

Opšti cilј izrade ove studije je analiza stanja bezbednosti dece u saobraćaju radi definisanja odgovarajućih mera za smanjenje ugroženosti dece u saobraćaju.

Predmet analize predstavlјaju saobraćajne nezgode sa učešćem dece starosti do 14 godina, koje su se dogodile u periodu 2007–2013. godine.


 UKRATKO O ANALIZI

- 198 osnovnih škola je uključeno u analizu
- Period 1997-2014.

  • ukupan broj poginule dece u Beogradu iznosio je 101
  • opština Čukarica je označena kao najopasnija sa 15-toro poginule dece
  • na opštinama Stari Grad i Surčin nijedno dete nije poginuloAŽURIRANO: 19.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Pobolјšanje bezbednosti dece u saobraćaju

Korisnik
Grad Beograd

Naručilac
Sekretarijat za saobraćaj
Grad Beograd

Period izvršenja
2015-2016


 USLUGE
- Analiza referentne međunarodne i domaće, naučne i stručne literature
- Opšta statistička analiza saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala deca
- Istraživanje saobraćajnih nezgoda sa učešćem dece
- Analiza vremenske i prostorne raspodele saobraćajnih nezgoda sa nastradalom decom
- Identifikacija mesta odnosno zona ili deonica povećanog rizika učešća dece u nezgodama
- Definisanje tipičnih situacija u kojima deca najčešće stradaju u saobraćajnim nezgodama
- Analiza bezbednosti dece u saobraćaju u zonama osnovnih škola u Beogradu
- Sistematizacija najvažnijih mera unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, sa predlogom dalјih istraživanja
- Istraživanje dodatnih izvora rizika za 5 mesta, zona ili deonica povećanog rizika učešća dece u nezgodama, te priprema konkretnih idejnih predloga saobraćajnih rešenja za njihovu sanaciju
 KONTAKT

Aleksandar Trifunović
Rukovodilac odeljenja za
saobraćaj
Tel + 381 11 3835 040
alti@cestra.rs