ANALIZA STANјA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U ZONAMA PRUŽNIH PRELAZA

BEOGRAD, SRBIJAAnaliza stanјa bezbednosti saobraćaja u zonama pružnih prelaza u gradu Beogradu.


Opis projekta

Prelaz puta preko pruge kao mesta sučelјavanja drumskog i železničkog saobraćaja, stvara čitav niz negativnih efekata, među kojima su najizraženiji povećano ugrožavanje saobraćaja, zaustavlјanje i zadržavanje drumskih vozila i narušavanja njihovog kontinuiteta kretanja. Sve ovo za posledicu ima ugrožavanje zdravlјa i života lјudi, zagađenje okoline, umanjenje kvaliteta živlјenja i stvaranje dodatnih eksternih troškova. Imajući u vidu da se na teritoriji Grada Beograda nalazi znatan broj prelaza puta preko pruge u nivou, postoji snažan interes Grada za umanjenja navedenih negativnih posledica.

Cilј ove studije bio je utvrđivanje trenutne situacije, prikuplјanje podataka i sveobuhvatna analiza bezbednosnih, saobraćajnih, lokacijskih i tehničko-tehnoloških parametara i pokazatelјa prelaza puta preko pruge, kao i određivanje aktivnosti i konkretnih tehničkih rešenja i drugih mera u cilјu povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja i smanjenja ostalih negativnih efekata.


 UKRATKO O STUDIJI

Studija je obuhvatila oko 130 prelaza puta preko pruge u gradu Beogradu (ukrštanje državnih puteva, ulica na uličnoj mreži grada Beograda, opštinskih puteva i nekategorisanih puteva sa prugama Železnice Srbije i industrijskim kolosecima).AŽURIRANO: 19.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Unapređenje uslova bezbednosti saobraćaja

Korisnik
Grad Beograd

Naručilac
Sekretarijat za saobraćaj
Grad Beograd

Period izvršenja
2015


 USLUGE
- Određivanje osnovnih podataka o prelazima puta preko pruge
- Opis osiguranja prelaza puta preko pruge
- Opis kolovoza puta u zoni prelaza puta preko pruge
- Analiza saobraćajnih nezgoda na prelazu puta preko pruge
- Snimanje i analiza ponašanja vozača drumskih vozila pri prelasku puta preko pruge
- Prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda
- Utvrđivanje, opis i detalјna analiza saobraćajnih parametara na prelazu puta preko pruge na 20 prelaza
- Izrada saobraćajnog rešenja sa konkretnim merama i izrada prethodne studije opravdanosti za sanaciju 5 opasnih prelaza puta preko pruge
 KONTAKT

Aleksandar Trifunović
Rukovodilac odeljenja za
saobraćaj
Tel + 381 11 3835 040
alti@cestra.rs