PROJEKAT TRETMANA OTPADNIH VODA

NOVI SAD, SRBIJAIzrada prethodne studije opravdanosti, preliminarne studije uticaja na životnu sredinu i idejnog projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Novom Sadu.


Opis projekta

Za PPOV je pripremljena tehnička dokumentacija u skladu sa zakonodavstvom u Srbiji i smernicama EU, uz zadovoljavanje potreba vodećih međunarodnih finansijskih institucija. Tri glavne opcije, sa nekoliko pod-opcija sistema primarnog sakupljanja, su analizirane sa aspekta tehničkih, planskih, inženjerskih, ekoloških i finansijskih stanovišta. Rezultati analize bili su sledeći:

- Izabrana je lokacija Rokov Potok, na osnovu procene troškova izgradnje i rada PPOV-a[[/li]]

- Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa primarnim i sekundarnim tretmanom i njegova nadogradnja u drugoj fazi dodavanjem tercijarnog tretmana utvrđena je kao opravdana opcija (ispust u Dunavu - sekundarni, biološki tretman uključujući organsko opterećenje i smanjenje suspendovanih čestica bez uklanjanja hranljivih materija i ispuštanje u kanal za navodnjavanje - tercijarni tretman koji uključuje uklanjanje hranljivih materija

- Uzimajući u obzir troškove izgradnje i rada postrojenja, "konvencionalni aktivirani mulj" je određen kao najprihvatljiviji proces za tretiranje komunalnih otpadnih voda u PPOV.


 UKRATKO O PPOV U NOVOM SADU

- Broj stanovnika: 400,000
- Opterećenje pri suvom vremenu (DWF, maksimalni protok): 4,900 m3/h
- Opterećenje pri kišnom vremenu (WWF, maksimalni protok): 6,200 m3/hAŽURIRANO: 19.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Poboljšanje higijenskih uslova i objekata za tretman vodnih resursa

Korisnik
Grad Novi Sad

Klijent
Evropska investiciona banka (IPF4)

Period izvršenja
2015-2017


 USLUGE

- Procena postojećeg stanja
- Projekcija protoka otpadnih voda i opterećenja
- Analiza opcija
- Radionica o procesima tretmana otpadnih voda
- Uzorkovanje kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda
- Priprema studija i preliminarne procene uticaja na životnu sredinu
- Finansijske i ekonomske analize
- Procena institucionalnog i pravnog okvira
- Priprema plana implementacije projekta
- Priprema prethodne studije opravdanosti
- Priprema idejnog projekta


 KONTAKT

Ruža Radović
Vršilac dužnosti rukovodioca odeljenja
za vodno-ekološki inženjering
Tel + 381 11 3835 040
ruza@cestra.rs