TOPOLA 1-BUĆIN GROB

DRŽAVNI PUT IIA REDA BR. 152, SRBIJAGlavni projekat urgentnog održavanja i otklanjanja oštećenja na državnom putu IIA reda br.152 na deonici Topola 1-Bućin Grob.


Opis projekta

Projekat urgentnog održavanja puta i otklanjanja oštećenja je deo programa podrške međunarodnih finansijskih institucija Vladi Republike Srbije koji će se implementirati kroz Nacionalni program rehabilitacije putne mreže.

Cilј je bio da se pripremi projekat za urgentno održavanje puta koji će obezbediti otklanjanje oštećenja izazvanih poplavama, klizištima i erozijom pod uticajem vode, ukloniti uzroke oštećenja, povećati upotreblјivost i izdržlјivost puta, uzimajući u obzir zahteve lokalne zajednice i obezbediti maksimalnu kompatibilnost sa zahtevima za zaštitu životne sredine, kao i ograničenja koja proističu iz dozvoljenih građevinskih i saobraćajnih intervencija.


 UKRATKO O DEONICI TOPOLA 1-BUĆIN GROB

- 27,28 km puta
- 6 pod-deonica
- 9 postojećih mostova
- 14 bujičnih tokova
- 12 klizišta, ukupne dužine 520 mAŽURIRANO: 19.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Pobolјšanje putne mreže

Korisnik
JP Putevi Srbije

Naručilac
JV Srbijaautoput i Planum

Period izvršenja
2015-2017


 USLUGE

- Osnove za projektovanje
- Glavni projekat za urgentno održavanje
- Plan upravlјanja zaštite životne sredine
- Tehničke specifikacije


 KONTAKT

Ivana Stevanović
Rukovodilac odelјenja za
puteve, železnice i aerodrome
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs