REHABILITACIJA 12 VELIKIH KOSINA NA ŽELEZNIČKOJ PRUZI VRBNICA-BAR

CRNA GORAIzrada tehničke dokumentacije za ugovaranje rehabilitacije 12 velikih kosina na železničkoj pruzi Vrbnica-Bar.


Opis projekta

Cilј projekta je pružanje podrške Želјezničkoj infrastrukturi Crne Gore u pripremi i objavljivanju tendera za projekat: Rehabilitacija 12 velikih kosina na pruzi Vrbnica-Bar. Kao sastavni deo tendera korišćeni su FIDIC uslovi ugovora za izgradnju postrojenja i projektovanje - Žuta knjiga (Prvo izdanje, 1999).

U okviru projekta su izrađeni sledeći dokumenti: 
- Nacrt tehničke dokumentacije - Zahtevi naručioca
- Tehnička dokumentacija (odnosno Zahtevi naručioca prema uslovima ugovora za izgradnju postrojenja i projektovanje - Žuta knjiga (Prvo izdanje, 1999)),
- Određeni elementi Uputstva ponuđačima(npr. definisanje zahteva za izradu tehničke ponude, savetovanje pri definisanju kriterijuma za odabir najpovoljnijeg ponuđača itd.),
- Operativni identifikacioni list (OIS) za projekat.


 UKRATKO O ŽELEZNIČKOJ MREŽI U CRNOJ GORI

Železničku mrežu Crne Gore čini 250 km otvorene pruge, odnosno 330 km pruge uklјučujući i stanične koloseke. Kompletna pruga je jednokolosečna. Skoro 2/3 dužine pruge Vrbnica - Bar su objekti kao što su 106 tunela, 108 mostova i 13 galerija. Pruga Vrbnica-Bar je deo važnog železničkog koridora na zapadnom Balkanu: pruge Beograd-Bar, koja je deo SEETO Železničke rute 4.AŽURIRANO: 12.11.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Popravka glavne pruge Bar-Vrbnica kroz sanaciju kritičnih delova (sanacija kosina i izgradnja galerija ili drugih zaštitnih objekata)

Korisnik
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Naručilac
COWI Belgija (Evropska Komisija)

Period izvršenja
2015-2016


 USLUGE

  • Analiza raspoloživih dokumenata (Studije opravdanosti, Izveštaja o geodetskom snimanju, geološko-geotehničkih ispitivanja, Generalnog projekta i ostalih projektnih dokumenata)
  • Izrada tenderske dokumentacije (zahtevi naručioca-FIDIC žuta knjiga) za radove na rehabilitaciji 12 kosina
  • Podrška Ministarstvu saobraćaja i pomorstva u pripremi Operativnog identifikacionog lista (OIS) za projekat
  • Učešće u procesu ocene ponuda u svojstvu posmatrača, savetovanje naručioca i EUD


 KONTAKT

Ivana Stevanović
Vršilac dužnosti rukovodioca odelјenja za
konstrukcije
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs