PROJEKAT NEZAVISNIH OCENA UTICAJA PUTA NA NASTANAK SAOBRAĆAJNE NEZGODE SA POGINULIM LICIMA

SRBIJANezavisne ocene sadrže analizu uzroka nezgode, uz poseban pregled uticaja puta i putne opreme, kao i detalјni predlog mera za sprečavanje sličnih vrsta nezgoda na posmatranoj lokaciji ili bilo kojoj drugoj sličnoj lokaciji.


Opis projekta

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, u slučaju saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, upravljač javnog puta je dužan, na osnovu nezavisne ocene, da utvrdi uzrok nezgode, odnosno doprinos javnog puta nastanku, odnosno posledicama saobraćajne nezgode, i preduzme mere u cilju unapređenja bezbednosti puta. 

Nezavisne ocene podrazumevaju stalnu komunikaciju sa Odeljenjenjem za bezbednost saobraćaja u okviru JP Putevi Srbije. Analiza je do sada obuhvatila oko 1000 nezgoda sa poginulim licima (u periodu od 3 godine).

Dubinske analize saobraćajnih nezgoda podrazumevaju sistematski pristup u proučavanju uzroka i okolnosti koje su dovele do nastanka nezgode sa smrtnim ishodom. Cilј analize je da se pronađe sled događaja (uzroka ili okolnosti) koji je doveo do nastanka nezgode i da se navede predlog mera za sprečavanje sličnih tipova (vrsta) nezgoda na posmatranoj lokaciji ili bilo kojoj drugoj sličnoj lokaciji, odnosno da se poveća bezbednost saobraćaja na takvoj deonici.


 KORACI U NEZAVISNOJ ANALIZI

Tim stručnjaka prikuplјa i analizira sve relevantne informacije o događajima pre, tokom i nakon nezgode sa smrtnim ishodom. Ova analiza je osnova za studiju koja treba da otkrije da li se nezgoda ili uzroci mogu izbeći ili smanjiti pobolјšanjem bezbednosti na putu kroz projekat rekonstrukcije, smanjenjem brzine ili kroz druge mere pobolјšanja bezbednosti na putevima.AŽURIRANO: 13.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Pobolјšanje bezbednosti na putevima

Korisnik
JP Putevi Srbije

Naručilac
JP Putevi Srbije

Period izvršenja
2014-2017


 USLUGE
- Obilazak i istraživanje lokacija saobraćajnih nezgoda
- Prikuplјanje relevantnih podataka (o učesnicima, vozilima, podacima o putu, vremenskim uslovima itd.)
- Analiza nastanka saobraćajnih nezgoda (opis, tok događaja, foto dokumentacija)
- Navođenje najznačajnijih zaklјučaka koji se odnose na uticaj puta na nastanak saobraćajne nezgode i visinu posledica
- Predlog mera koje doprinose otklanjanju uticaja puta kao uzročnika i ​​povećanju putne bezbednosti na mestima nezgode
 KONTAKT

Aleksandar Trifunovic
Rukovodilac odeljenja za
saobraćaj
Tel + 381 11 38 35 040
alti@cestra.rs