ASFALTIRANјE GLAVNE PUTNE MREŽE

SINJAJEVINA, CRNA GORAStudija opravdanosti i projekat za asfaltiranje glavne putne mreže sa ciljem podrške održivom upravlјanju i društveno-ekonomskom razvoju Sinjajevine kroz međuopštinsku saradnju opština Mojkovac, Kolašin, Žablјak, Šavnik i Danilovgrad kojim se uspostavlјa i omogućava rad Regionalnog parka i unapređuje infrastruktura za posetioce.


Opis projekta

Studija je obradila opravdanost projekta sa ekonomskog, društveno-socijalnog i tehničkog aspekta. Glavni projekat puta je izrađen u skladu sa Projektnim zadatkom, a svi potrebni crteži i predmer sa procenom troškova za projektovane radove, su izrađeni tako da se obezbedi bezbedno korišćenje puta i zaštita životne sredine. Putna mreža na Sinjajevini u ukupnoj dužini od 60 km, uklјučuje:
- 39,50 km na teritoriji opštine Mojkovac
- 12,80 km na teritoriji opštine Šavnik 
- 6,70km na teritoriji opštine Žablјak


 UKRATKO O SINјAJEVINI

Sinjajevina je visoravan velike površine kojom administrativno upravlјaju četiri opštine: Mojkovac, Žablјak, Šavnik i Kolašin. Klјučni problem održivog društveno-ekonomskog razvoja Sinjajevine i očuvanja staništa je loša dostupnost područja koja uzrokuje opadanje interesovanja za stočarstvom.AŽURIRANO: 13.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Unapređenje putne mreže i pobolјšanje ekonomske situacije

Korisnik
Opština Mojkovac

Naručilac
Opština Mojkovac (ko-finansiranje kroz IPA i nacionalni fond)

Period izvršenja
2014-2016


 USLUGE
- Studija opravdanosti
- Geodetsko snimanje
- Studija terenskih ispitivanja
- Geotehničke podloge
- Hidrološke i hidrometerološke podloge
- Generalni projekat
- Glavni projekat
 KONTAKT

Ivana Stevanović
Rukovodilac odelјenja za
puteve, železnice i aerodrome
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs