NADZOR NA REKONSTRUKCIJI FORENZIČKE LABORATORIJE

BEOGRAD, SRBIJAProširenje laboratorijskog prostora Nacionalnog kriminalističko tehničkog centra, klјučnog forenzičkog centra u sistemu krivičnog postupka u Srbiji, na površinu od 500 m2.


Opis projekta

Cilј ovog projekta je doprinos pobolјšanju efikasnosti i radnih uslova fizičko-hemijske i toksikološke laboratorije u efektivnom sigurnosnom sistemu prema EU standardima (ISO / IEC 17025: 2006).

Kroz ovaj projekat, laboratorija za toksikološka ispitivanja je u potpunosti uspostavlјena i postignuti su uslovi za pobolјšanje rada forenzičke laboratorije u skladu sa EU standardima i na taj način dat je doprinos unapređenja procesa u krivičnom pravosuđu u zemlјi.

Prostor koji se rekonstruisao se nije koristio u laboratorijske svrhe i trebalo je uspostaviti tehničke uslove za ugradnju opreme za rad:
- Elektro instalacije koje omogućavaju stabilno i kontinualno napajanje instrumenta koji ne mogu podneti izmene napajanja.
- Vodovod i kanalizacija - instalacije koje obezbeđuju zadovoljavajući kvalitet vode koja se koristi i štite životnu sredinu od mogućeg zagađenja kao rezultata korišćenog laboratorijskog materijala.
- Klimatizacija - instalacije koje omogućavaju da neutralna atmosfera ne utiče na laboratorijske rezultate.


 UKRATKO O NADZORU NA REKONSTRUKCIJI

Pre rekonstrukcije, laboratorija centra je funkcionisala u prostoru površine od oko 30 m2. Posle rekonstrukcije prostor je proširen na 500 m2.AŽURIRANO: 13.11.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Rekonstrukcija postojeće forenzičke laboratorije

Korisnik
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije / Nacionalni kriminalističko tehnički centar

Naručilac
COWI Belgija (Evropska Komisija)

Period izvršenja
2015-2017


 USLUGE
 • Nadzor izrade Glavnog projekta na osnovu već pripremlјenih funkcionalnih specifikacija
 • Podrška korisniku i izvođaču radova pri izradi planova implementacije
 • Obilazak gradilišta
 • Pregled crteža i dokumenata izvođača radova
 • Nadzor i nadgledanje aktivnosti na gradilištu, npr. izvođenja radova i puštanje u rad
 • Podrška u pregledu plana rada
 • Pregled izvođačevog plana za osiguranje kvaliteta projektovanja i/ili nabavki
 • Savetovanje naručioca i korisnika u vezi upravlјanja projektom i gradilištem
 • Savetovanje naručioca i korisnika u vezi praćenja napretka i davanja saglasnosti
 • Uspostavljanje i podrška u postupcima kontrole kvaliteta
 • Ispitivanje i davanje preporuka u vezi izdavanja potvrde o privremenom prihvatanju radova
 • Ispitivanje i davanje preporuka za izdavanje potvrde o završnom prijemu radova

 KONTAKT

Ivana Stevanović
Vršilac dužnosti rukovodioca odelјenja za
konstrukcije
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs