STUDIJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA

REPUBLIKA SRBIJAGlavni cilј studije je da se obezbede rešenja koja doprinose pobolјšanju svih opasnih i rizičnih mesta na državnim putevima, odnosno podizanju nivoa bezbednosti saobraćaja na deonicama državnih puteva.


Opis projekta

U okviru ove usluge izvršena je analiza globalnog stanja i trendova u bezbednosti saobraćaja na putevima, sa posebnim osvrtom na stanje u Evropskoj uniji. Globalno stanje i trendovi upoređeni su sa trenutnim stanjem bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na 2012. (2013.) godinu. Analizirani su trendovi indikatora bezbednosti na državnim putevima u poslednjem desetogodišnjem periodu. Izrađena je i prostorna analiza saobraćajnih nezgoda na državnim putevima, sa raspodelom nezgoda, a razvijena je i GIS baza podataka sa prostornom raspodelom nezgoda na državnim putevima.

Upotrebom GIS baze podataka napravlјena je uporedna analiza nezgoda koje su se dogodile na državnim putevima "u naselјu" i "van naselјa". Putni pravci su rangirani prema kolektivnom riziku stradanja ili "Crash density" na 100 km putnog pravca i prema individualnom riziku stradanja "Crash risk per kilometer travelled", identifikovani su najrizičniji putni pravci i za njih su izrađene preporuke, smernice i mere ublažavanja posledica sa ciljem pobolјšanja bezbednosti saobraćaja na državnim putevima.


 UKRATKO O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U SRBIJIAŽURIRANO: 13.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Pobolјšanje bezbednosti u drumskom saobraćaju 

Korisnik
JP Putevi Srbije, Srbija 

Klijent
JP Putevi Srbije, Srbija 

Period izvršenja
2014-2015


 USLUGE

- Pregled postojećeg stanja bezbednosti na putevima u Republici Srbiji 
- Prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda na opasnim deonicama 
- Razvoj GIS baze podataka
- Rangiranje putnih pravaca u odnosu na broj i posledice saobraćajnih nezgoda 
- Analiza najrizičnijih putnih pravaca
- Analiza trendova bezbednosti saobraćaja na putnoj mreži 
- Izrada preporuka i smernica za pobolјšanje nivoa bezbednosti saobraćaja na državnim putevima


 KONTAKT

Aleksandar Trifunović
Rukovodilac odeljenja za
saobraćaj
Tel + 381 11 38 35 040
alti@cestra.rs