PODRŠKA PROJEKTU ZA JAVNI PREVOZ I SAOBRAĆAJNU INFRASTRUKTURU

BEOGRAD, SRBIJAPodrška Jedinici za implementaciju projekta (PIU) u upravlјanju projektima i nabavkama (konsultantske usluge za pružanje tehničke podrške PIU prilikom implementacije Projekta za javni prevoz i saobraćajnu infrastrukturu u Gradu Beogradu).


Opis projekta

Opšti cilј zadatka je da na efikasan način obezbedi naručiocu podršku za realizaciju pridruženog investicionog programa, Projekat za javni prevoz i saobraćajnu infrastrukturu u Gradu Beogradu, u okviru očekivanih rokova i procenjenog budžeta i u skladu sa predviđenim sredstvima u okviru odgovarajućih sporazuma o zajmu.

Ovaj cilј zahteva višestruke napore u oblasti upravlјanja projektom, kontrole investicionog budžeta, podrške u sprovođenju nabavki i praćenju realizacije ugovora prilikom implementacije. Sve komponente projekta su detalјno analizirane pre pokretanja procesa nabavki, a primenjuje se pragmatičan pristup u upravlјanju projektima i komunikaciji u lokalnoj jedinici za implementaciju projekata koja je formirana u okviru Gradske uprave Beograda, a po potrebi i drugih jedinica Gradske uprave Beograda, koristeći savremene softverske pristupe u upravlјanju projektima koji se koriste u okviru Evropske unije.


 UKRATKO O PODRŠCI PIU U UPRAVLjANјU PROJEKTOM I NABAVKAMA

Rekonstrukcija:
- Trga Slavija/kružnog toka
- Ulice Vojvode Stepe
- Ruzveltove ulice
- Ulice Mije Kovačevića
- Ulice Bulevar Oslobođenja
Izrada saobraćajnog masterplana za Beograd- SMARTPLANAŽURIRANO: 3.10.2017.


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Tehnička podrška za unapređenje gradske saobraćajne infrastrukture

Korisnik
Grad Beograd

Naručilac
Agencija za investicije i stanovanje, Grad Beograd (u saradnji sa EBRD-om)

Period izvršenja
2013-2018


 USLUGE
- Razvoj PIU i njegovih operativnih procedura
- Izrada plana za implementaciju projekta i savetovanje po pitanju strategije za nabavke
- Podrška pri sprovođenju tenderskih procedura i administracija ugovora
- Podrška celokupnom sprovođenju projekta i administraciji zajma
 KONTAKT

Jasna Stojiljković-Milić
Vršilac dužnosti rukovodioca odeljenja
za planiranje i ekonomiju
Tel + 381 11 38 35 040
jami@cestra.rs