ROBNA KUĆA IKEA, BEOGRAD-ISTOK

BEOGRAD, SRBIJAIzrada tehničke dokumentacije za izgradnju pristupnih saobraćajnica, stabilizaciju terena, saobraćajnu signalizaciju na pristupnoj saobraćajnici, kao i na privremenim saobraćajnicama tokom izgradnje.


Opis projekta

Predmet projekta su saobraćajne površine za kompleks robne kuće IKEA u Beogradu, kao i privremena pristupna saobraćajnica tokom izgradnje. Projekat saobraćajnih površina je izrađen u skladu sa relevantnim tehničkim zakonodavstvom i standardima koji su na snazi u Srbiji. Pored toga, prilikom projektovanja su uzeti u obzir i interni standardi kompanije u skladu sa IKEA priručnikom, kao i iskustvo na ostalim IKEA robnim kućama.


 UKRATKO O ROBNOJ KUĆI IKEA, BEOGRAD-ISTOK

- Lokacija - južna strana Beograda, duž autoputa Beograd-Niš, odnosno Koridora X
- ukupna površina od 262.165,25 m2
- predviđeno je 1100 parking mesta za posetioceAŽURIRANO: 13.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Razvoj pristupnih saobraćajnica do robne kuće i privremenih saobraćajnica tokom izgradnje

Korisnik
IKEA Serbia

Naručilac
IKEA Serbia

Period izvršenja
2014-2015


 USLUGE
- Projekat saobraćajnih površina
- Generalni projekat
- Idejni projekat
- Projekat za građevinsku dozvolu
- Glavni projekat
- Tenderska dokumentacija
 KONTAKT

Ivana Stevanović
Rukovodilac odelјenja za
puteve, železnicu i aerodrome
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs