ZAMENA SIGNALNO-SIGURNOSNOG UREĐAJA U ŽELEZNIČKOJ STANICI PODGORICA

PODGORICA, CRNA GORAPostojeći uređaj osiguranja je na granici sigurnosnog eksploatacionog veka, jer su komponente uređaja (releji) dotrajale, tako da predstavljaju stalni izvor smetnji u uređaju. S obzirom da se releji i relejne grupe više ne proizvode u standardnim proizvodnim programima, otežana je zamena i održavanje uređaja zbog nedostatka rezervnih delova, pa je zamena signalnog sistema postala obavezna.


Opis projekta

Glavne aktivnosti na projektu su izrada Glavnog projekta za opremu i radove na signalno-sigurnosnim uređajima u stanici Podgorica. Projekat je izrađen u skladu sa svim propisima koji su na snazi u Crnoj Gori uzimajuću u obzir i međunarodne propise. Tenderska dokumentacija za radove je izrađena na osnovu Glavnog projekta i obuhvatila je sve elemente definisane Projektnim zadatkom za ovu vrstu opreme. Glavni projekat obuhvata kompletnu zamenu postojećeg relejnog sigurnosnog sistema (Siemens SpDr 64-JŽ), svih elemenata signalnog sistema (signali, brojači osovina, prelazi u nivou), postojeće kablovske mreže, prilagođavanje postojećih uređaja međustanične zavisnosti sa stanicama Bioče, Spuž, Golubovci i Tuzi.


 UKRATKO O ŽELEZNIČKOJ STANICI PODGORICA

Železnička stanica Podgorica nalazi se na pruzi Beograd - Bijelo Polje - Bar i predstavlja glavnu čvornu stanicu za prijem i otpremu vozova iz smera Bioča, Spuža, Golubovaca i Tuzi. Postojeći sistem osiguranja stanice je signalno-sigurnosni uređaj relejnog tipa potpune centralizacije Siemens EI SpDrS-64-JŽ koji je montiran 1978. godine.AŽURIRANO: 11.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Unapređenje signalizacije železničkog saobraćaja 

Korisnik
Željeznička infrastruktura Crne Gore A.D. Podgorica

Naručilac
Evropska investiciona banka (IPF4)

Period izvršenja
2014-2015


 USLUGE

- Tehnički izveštaj sa opisom radova
- Tehnički uslovi za opremu i radove
- Tenderska dokumentacija za radove
- Glavni projekat
- Elaborat o zaštiti na radu
- Izrada predmera i predračuna 
- Učešće u izradi strategije za nabavku


 KONTAKT

Aleksandar Trifunović
Vršilac dužnosti rukovodioca odeljenja
za energetiku i telekomunikacije
Tel + 381 11 38 35 040
alti@cestra.rs