AUTOPUT E-80 U SRBIJI

NIŠ-MERDARE-PRIŠTINAGeneralni projekat i Prethodna studija opravdanosti za izgradnju Autoputa E-80 u Srbiji (SEETO Ruta 7): od Kosova * - (administrativni prelaz Merdare) do Dolјevca preko obilaznice Kuršumlija-Prokuplјe-Žitorađa.


Opis projekta

Specifični cilјevi Generalnog projekta za izgradnju SEETO Rute 7 su:
- analiza postojećeg putnog koridora, kapaciteta i obima saobraćaja;
- obezbeđivanje argumenata za najpogodnije tehničko rešenje profila autoputa, izgradnju i faznost gradnje; i
- obezbeđivanje prognoza saobraćaja za korišćenje u finansijskim analizama. Generalni projekat je razmatrao 36 alternativa koridora kao kombinacije različitih trasa na sledećih 5 deonica: raskrsnica sa autoputem E75 - Prokuplјe, Obilaznica Prokuplјa, Prokuplјe-Pločnik, Pločnik-Kuršumlija, Kuršumlija-Merdare


 UKRATKO O AUTOPUTU E-80, NIŠ-MERDARE

- dužina: minimalna 77 km, maksimalna 85 km
- brzina (pun profil): 130 km/h i 100 km/h
- brzina (poluprofil): 100 km/h i 80 km/h
- ukupna dužina mostova: minimalno 10,5 km, maksimalno 14,6 km
- ukupna dužina tunela: minimalno 4.3 km, maksimalno 11.4 kmAŽURIRANO: 23.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Razvoj putne mreže 

Korisnik
JP Putevi Srbije, Srbija

Naručilac
Evropska investiciona banka 

Period izvršenja
2014-2015


 USLUGE

- Generalni projekat
- Saobraćajna studija
- Studija inženjersko-geoloških i geotehničkih karakteristika
- Studija klimatskih, hidroloških i hidrauličkih parametara
- Preliminarna procena uticaja na životnu sredinu
- Prethodna studija opravdanosti
 KONTAKT

Ivana Stevanović
Rukovodilac odelјenja za
puteve, železnice i aerodrome
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs