ŽELEZNIČKA PRUGA STALAĆ-ĐUNIS

KORIDOR X, SRBIJAIdejni projekat sa studijom opravdanosti za rekonstrukciju i modernizaciju postojeće železničke pruge i izgradnju drugog koloseka na liniji Beograd-Niš, deonica Stalać-Đunis.


Opis projekta

Ovaj projekat je deo sveobuhvatnih napora usmerenih ka završetku, modernizaciji i održivom razvoju srpskog železničkog saobraćajnog sistema u okviru Koridora X, kako bi se zadovolјili potrebni nivoi kapaciteta EU i standardi kvaliteta.

Cilј projekta je unapređenje postojeće jednokolosečne železničke pruge na deonici Stalać-Đunis u dvokolosečnu, uz zadovoljavanje zahteva TSI. Obnavlјanje postojeće pruge zahteva prilagođavanje trase koja će omogućiti brzine do 160 km/h umesto trenutne brzine od 60-80 km/h, sa UIC-C profilom.


 UKRATKO O PRUZI STALAĆ-ĐUNIS

- Jedina jednokolosečna deonica na pruzi između Beograda i Niša.
- 22 km jednokolosečne pruge treba da bude pretvoreno u 17 km dvokolosečne pruge.
- Dozvoljeno osovinsko opterećenje na postojećoj deonici Stalać-Đunis je 22.5t, sa maksimalnom brzinom od 65 km/h na deonici Stalać-Bralјina i 85 km/h na deonici Bralјina-Đunis.AŽURIRANO: 13.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Pobolјšanje pruge prelaskom sa jednokolosečne na dvokolosečnu

Korisnik
Infrastruktura Železnice Srbije AD, Srbija

Naručilac
Evropska Komisija (podizvođački ugovor sa Mott Mac Donald-IPF3)

Period izvršenja
2014-2018


 USLUGE

- Generalni projekat
- Geološka i geotehnička ispitivanja
- Geodetsko snimanje
- Prognoza saobraćaja
- Analiza troškova i koristi
- Idejni projekat 
- Procena uticaja na životnu sredinu i društveno-ekonomski uticaj


 KONTAKT

Ivana Stevanović
Rukovodilac odelјenja za
puteve, železnicu i aerodrome
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs