DETALJNI MASTERPLAN ZA BEOGRAD NA VODI

BEOGRAD, SRBIJAMasterplan Beograda na vodi je prvi razvojni projekat ove vrste duž obale reke Save u Srbiji, koji koriste pešaci, šetači pored reke, stanovnici tog područja i posetioci, a podržava održivi razvoj i kreiranje novih javnih prostora u samom srcu grada.


Opis projekta

Masterplan predstavlјa model intervencije, koji ima za cilј pobolјšanje kvaliteta života u obalnom području grada i integraciju razvoja u gradsko urbano područje.

Usluge transportnog planiranja u okviru Masterplana uklјučivale su analizu trenutne situacije, razradu potreba za prevozom, izradu zahteva za parkiranjem, javni prevoz, biciklistički i pešački saobraćaj.


 UKRATKO O BEOGRADU NA VODI

- 1.800.000 m2 - građevinske površine
- 1.000.000 m2 - površina zemlјišta, javne površine (46%) i privatne površine (54%) 
- 12.000 zaposlenih u poslovnim prostorima
- 6.000 stambenih jedinica
- 1,8 km šetalištaAŽURIRANO: 11.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Razvoj grada

Korisnik
Grad Beograd, Srbija

Klijent
RTKL-ME, UK

Period izvršenja
2014-2015


 USLUGE
- Prognoza transportne potražnje
- Predviđanje zahteva za javnim prevozom
- Analiza potreba za parkiranjem
- Analiza potreba nemotorizovanih korisnika
- Analiza uticaja saobraćaja za postojeću i buduću transportnu mrežu
- Analiza različitih scenarija razvoja
- Transportno modeliranje
- Saobraćajna simulacija
- Predlog mera za ublažavanje negativnih uticaja
 KONTAKT

Aleksandar Trifunović
Rukovodilac odeljanja za
saobraćaj
Tel + 381 11 3835 040
alti@cestra.rs